VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie niet bschikbaar

Stichting Bushalte van Rietveld

Doelstelling: het in stand houden en op de juiste wijze te laten functioneren van een door Gerrit Rietveld in 1962 ontworpen wachthuisje annex publiciteitszuil, staande en gelegen op een prominente locatie in de gemeente Eindhoven, nabij het Stadhuisplein.
Zie ook de officiele website van de Bushalte van Rietveld.

Stichting Bushalte van Rietveld

Op 5 juni 1999 werd in Eindhoven de stichting “De bushalte van Rietveld”
opgericht door drie architecten, Arie van Rangelrooij, Bert Staal en Hans
Thomassen. Het doel van de stichting werd als volgt omschreven:
‘...het in stand houden en op de juiste wijze te laten functioneren van een
door Gerrit Rietveld in 1962 ontworpen wachthuisje annex publiciteitszuil,
staande en gelegen op een prominente locatie in de gemeente Eindhoven,
nabij het Stadhuisplein.’

De architecten hebben dit in de loop der jaren met name weten te realiseren
door de Rietveldzuil tot een trefpunt te maken van architecten, vormgevers
en kunstenaars. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan beelden, voorstellingen
en ideeën te genereren over de stad Eindhoven in het algemeen en de woongemeenschap in het bijzonder. Kunstenaars hebben hun deelname aan het sociaal-culturele leven direct tot uitdrukking kunnen brengen. Wat
zichtbaar is geworden, is dat de stad naast een politieke realiteit en naast
een sociale ordening, ook als voorstelling bestaat. Deze realiteit, die in de beleving van haar inwoners huist, omvat als een microcosmos alle denkbare
verbanden met de wereld rondom. Het gaat hier om een specifieke deelname
aan het openbare leven, die tot gevolg heeft dat er een publieke symboliek
gecreëerd wordt om het burgerschap inhoud te geven. Het is mooi, dat
Rietveld hier als de Socrates van het moderne, culturele leven opgevoerd
kon worden, waarmee Eindhoven het accent heeft weten te verleggen van
deugdzaamheid naar deelname als kern van burgerschap.

Contact Route Voorwaarden Vaai