VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Ventoseflat Eindhoven

Restauratie van een Amsterdamse School-monument met woningen, bedrijfsruimten en algemene ruimten 

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Opdracht: 2009
Oplevering: 2012-2013
Bruto oppervlakte: 5760 m2 (restauratie)

Ventoseflat Eindhoven

De Ventoseflat is een uniek monument in Eindhoven met een bijzondere geschiedenis. Begonnen als sigaren fabriek is het geheel in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw verbouwd tot woongebouw door de beroemde Amsterdamse School architect J.M. van der Mey. Dit resulteerde in een gebouw met voor die tijd on-Eindhovense eigenschappen zoals bijvoorbeeld Maisonette-woningen en een ongekende omvang. 

Al vanaf 1996 heeft de Ventoseflat de aandacht van architecten|en|en toen zij een historisch onderzoek hebben opgesteld met als belangrijk gevolg dat de Ventoseflat eindelijk erkenning kreeg als gemeentelijk monument.
De belangrijkste conclusies:
- Zeldzaam voorbeeld van industrieel hergebruik in Eindhoven (van sigarenfabriek tot woongebouw)
- Het enige ontwerp in opdracht van van der Mey beneden de rivieren en het eninge gebouw in Nederland van zijn hand met nog intacte boilertoren
- Een vooroorlogs woongebouw, met een omvang die destijds uniek was voor Eindhoven in de Amsterdamse School traditie
- Karakteristieke diversiteit aan functies en architectonische elementen nog steeds aanwezig

Vanaf 2009 is uiteindelijk gestart met het maken van een uitgebreid restauratie-plan. Het restaureren van -met name de buitengevel- was een complexe opgave. Door de jaren heen is het gebouw verschillende malen gerenoveerd, waarbij de originele ramen met roeden-verdeling -en bijvoorbeeld al het smeedwerk- verdwenen zijn, daarnaast is vrijwel het gehele metselwerk geschilderd. Deze ingrepen in combinatie met jarenlang achterstallig onderhoud resulteerden in de renovatie-look die het gebouw kenmerkt en waardoor vrijwel niemand ziet dat hier spraken is van een bijzonder monument.

De restauratie-aanpak gaat uit van het terugbrengen van oorspronkelijke elementen, kleuren en afwerkingen, vastgelegd na een speurtocht in oude tekeningen, foto’s en verfproeven op locatie. Verrassend  daarbij was met name de ontdekking van het oorspronkelijke kleurgebruik -lavendel- dat op oude onderdelen is teruggevonden.

Naast het terugbrengen van oorspronkelijke elementen heeft ook een zorgvuldige update plaatsgevonden naar het hedendaagse woningniveau. Met het oog op energieverbruik en comfort is bijvoorbeeld de binnenzijde van het gebouw geïsoleerd en van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning voorzien. Aan de achterzijde vindt op de woonverdieping van de maisonette-woningen een verbreding van de balkons plaats waardoor bruikbare buitenruimte ontstaat. 

Door deze ingrepen met veel kennis van de geschiedenis op een Ventose-eigen manier vorm te geven, voegen zij zich naadloos in het bestaande geheel en ontstaat weer een “Levend Monument”

Contact Route Voorwaarden Vaai