VorigeSluitenVolgende
Publicatie niet bschikbaar Documentatie

Augustinianum Eindhoven

Nieuwbouw van een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium onderwijs

In samenwerking met: Studio Leon Thier

opdrachtgever: Augustinianum / Stichting Carmel College

opdracht: januari 2011

oplevering: 2016

Bruto Vloeroppervlakte: 9330m2  

Augustinianum Eindhoven

Het Augustinianum is een katholieke school, die borg staat voor een meer dan honderdjarige traditie. Door de jaren heen zijn hier nieuwe elementen aan toegevoegd. De ligging in een groene omgeving met grote sportvelden maakt bijvoorbeeld sport voor iedereen zichtbaar, zeker wanneer dit tot ver voorbij het zomerseizoen op het buitenterrein plaatsvindt. Maar met name ook kunst en cultuur zijn op het Augustinianum erg belangrijk, met drama en (pop)muziek als buitenschools programma. Het coachen van bands en de optredens hiervan op het jaarlijkse Augpop creëren een undergroundsfeer, die kunst en cultuur op een informele en prettige manier toevoegen aan het lesprogramma.

De groene omgeving rondom het oorspronkelijke gebouw van het Augustinianum biedt de ruimte voor nieuwbouw. De historie van deze omgeving dient hierbij als inspiratie. Lang geleden stond er een kasteel aan de weg van Eindhoven naar Geldrop. Samen met zijn boerderijen en ommeland was het een ensemble. Het ontwerp van het nieuwe Augustinianum sluit hier op aan, waardoor samen met het huidige kasteel De Burgh een totaalensemble ontstaat van voorname gebouwen in een groene omgeving. Nieuwbouw biedt de kans om het goede mee te nemen en het nieuwe te zoeken. Sport, drama en pop worden ingezet als beeldmerk, waardoor een school ontstaat die uitstraalt waar hij voor staat en op deze wijze inhoud geeft aan zijn lesprogramma.

De centrale agora is het hart van het gebouw. Hier zijn alle vakdomeinen zichtbaar gemaakt en door het oplopende studielandschap ook gemakkelijk bereikbaar. Ieder vakdomein krijgt zijn eigen sfeer en uitstraling waardoor verschillende werelden ontstaan rondom de agora. De entreebrug sluit aan op de agora, waardoor men direct in het hart van het gebouw staat. De oplopende agoravloer werkt uitstekend als leer -en verblijfslandschap, maar fungeert daarnaast ook als tribune bij voorstellingen. Onder deze tribune bevindt zich de creatieve underground met drama, muziek, kunst en cultuur. Rondom de agora zijn de andere vakdomeinen gelegen. Het podium voor de uitvoeringen en optredens is gelegen op de grens van binnen en buiten, slechts gescheiden door een groot theaterraam met uitzicht op het groen en de sportvelden.

Multifunctioneel ruimtegebruik vormt door de slimme opzet de ruggengraat van het nieuwe Augustinianum:
- leerlandschap & theaterzaal
- kantine & binnenpodium
- terras & buitenpodium.  

Een nieuw type gebouw dat activiteiten huisvest maar tegelijk ook fungeert als decor voor activiteiten, het nieuwe beeld van de school; een podiumgebouw.

Contact Route Voorwaarden Vaai